Tournois et Animations Metz - Septembre 2017

Metz - Tournois Magic the Gathering

 

Vendredi 01-sept FNM Type II 18h30
Vendredi 08-sept FNM Modern 18h30
Vendredi 15-sept FNM Draft 18h30
Vendredi 22-sept FNM Modern 18h30
Samedi 23-sept Avant Première Ixalan 09h00
Samedi 23-sept Avant Première Ixalan 13h30
Dimanche 24-sept Avant Première Ixalan 09h30
Vendredi 29-sept FNM Draft 18h30
Samedi 30-sept Legacy 14h00

 

 

Ajouter un commentaire

Metz - Tournois Yu-Gi-Oh

 

Samedi 02-sept LLDS 14h00
Mercredi 06-sept Standard 14h00
Samedi 09-sept Standard 14h00
Mercredi 13-sept Standard 14h00
Samedi 16-sept Standard 14h00
Mercredi 20-sept Standard 14h00
Mercredi 27-sept Standard 14h00
Samedi 30-sept Standard 14h00

 

 

Ajouter un commentaire

Metz - Tournois Final Fantasy

 

Samedi 02-sept Construit 14h00
Samedi 16-sept Construit 14h00

 

 

Ajouter un commentaire

Metz - Tournois Pokémon

 

Samedi 02-sept Initiation 11h00
Samedi 09-sept Tournoi Amical 11h00
Samedi 16-sept Initiation 11h00
Samedi 30-sept Tournoi Amical 11h00

 

 

Ajouter un commentaire