Tournois et Animations Metz - Novembre 2017

Metz - Tournois Magic the Gathering

 

Vendredi 03-nov FNM 18h30
Vendredi 10-nov FNM 18h30
Vendredi 17-nov FNM 18h30
Samedi 18-nov Tournoi 14h00
Vendredi 24-nov FNM 18h30
Samedi 25-nov Tournoi 14h00

 

 

Ajouter un commentaire

Metz - Tournois Yu-Gi-Oh

 

Samedi 04-nov Standard 14h00
Mercredi 08-nov Standard 14h00
Mercredi 15-nov Standard 14h00
Samedi 18-nov Standard 14h00
Mercredi 22-nov Standard 14h00
Mercredi 29-nov Standard 14h00

 

 

Ajouter un commentaire

Metz - Tournois Légende des 5 Anneaux

 

Mercredi 08-nov Rencontre Amicale 16h00
Samedi 18-nov Rencontre Amicale 11h00
Mercredi 29-nov Rencontre Amicale 16h00

 

 

Ajouter un commentaire

Metz - Tournois Pokémon

 

Samedi 04-nov Initiation 11h00
Samedi 18-nov Tournoi Amical 11h00
Samedi 25-nov Initiation 11h00

 

 

Ajouter un commentaire